Partner van hospice Beukenrode

Silene Uitvaart is onlangs partner geworden van Beukenrode, hospice en palliatieve zorg.

Mevr. Marijke Helderman overhandigde op 11 november 2020. namens de Stichting Vrienden van Beukenrode, ons een fraai schildje, ter bevestiging van ons partnerschap. 

Silene Uitvaart is regelmatig getuige van de enorm belangrijke functie die Beukenrode vervult in het Westland.
We steunen dan ook van harte het initiatief om hun capaciteit uit te gaan breiden.
We wensen alle medewerkers veel succes en voldoening bij hun betekenisvolle inzet.