Privacyverklaring

Silene Uitvaart verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.


Met de opdrachtgever van de uitvaart gaan wij een overeenkomst aan om de uitvaart uit te voeren. Om die overeenkomst te kunnen uitvoeren en te kunnen factureren worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Relatie tot de overledene
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (incidenteel) 

 

Daarnaast kunnen de volgende bijzondere gegevens verwerkt worden:

 • burgerservicenummer (BSN, incidenteel)
 • godsdienst of levensovertuiging (alleen indien functioneel)

 

Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en deels schriftelijk dossier aan, waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.
Er zijn veel partijen bij de uitvoering van een uitvaart betrokken. De gegevens worden alleen waar nodig aan derden verstrekt om een opdracht te kunnen uitvoeren.

Waarom we gegevens nodig hebben

Silene Uitvaart gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten ten behoeve van een uitvaart en de nazorg te kunnen leveren.
 • Om producten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren.
 • Het afhandelen van de factuur.
 • Een digitaal condoleanceregister in te richten

Aan wie worden de gegevens verstrekt

Silene Uitvaart verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Termijn van bewaren gegevens

Fiscale gegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en families. De dossiers van uitvaarten bevatten waardevolle informatie voor Silene Uitvaart over het verloop van de uitvaart. Van iedere uitvaart hebben wij het dossier op papier en digitaal bewaard, voor latere referentie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van deze persoonsgegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij samen zijn aangegaan. Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet verrichten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Website

Via het contactformulier op de site van Silene Uitvaart kunt u een vraag stellen.
Om u te kunnen antwoorden vragen wij uw naam en e-mailadres. Het opgeven van het telefoonnummer is optioneel.
Elke website maakt gebruik van backups en een firewall.  Bij lancering van de website wordt een backup van de website gemaakt. Deze eerste backup bevat nog geen persoonsgegevens en blijft onbeperkt bewaard op onze servers. Bij elke update van het systeem wordt ook een backup gemaakt, deze wordt maximaal een maand bewaart op de server van de hosting.

Silene Uitvaart gebruikt analytics-cookies. Via Google Analytics worden (geanonimiseerd) gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
Silene Uitvaart gebruikt geen marketing-cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Silene Uitvaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klacht over gegevensverwerking

Niet tevreden met de afwikkeling. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Silene Uitvaart neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.