Social media

Facebook, Linkedin, Google of Twitter accounts op sociale media verwijderen na overlijden

Via Facebook, Linkedin en Twitter delen we onze gebeurtenissen, foto’s en video’s met vrienden en andere gebruikers. Maar wat gebeurt er wanneer iemand komt te overlijden? De dood komt soms onverwacht maar kunnen de nabestaanden het profiel van de overledene dan eenvoudig opzeggen en verwijderen of zijn hier bepaalde procedures voor geschreven? Gebruik de onderstaande handleiding om een account van een overledene aan te passen of verwijderen.

Facebook verwijderen na overlijden

De vraag “hoe kan ik Facebook verwijderen na overlijden” wordt vandaag de dag steeds vaker gesteld. Als een Facebook-gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden met het Facebook-profiel:

 • Verwijderen
 • Herdenkingsstatus geven
 • Gewoon laten bestaan

Wil je het profiel na overlijden verwijderen of aanpassen? Dan moet je altijd een verzoek doen bij Facebook. Facebook geeft nooit inloggegevens of wachtwoorden aan nabestaanden om het account aan te passen of te deleten.

Facebook-account van overledene opheffen

Als een Facebook gebruiker is overleden kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om het account te verwijderen. Dit verzoek moet bij Facebook worden ingediend. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, status-updates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook account van de overleden persoon is dan volledig gewist.

Deze opdracht kan alleen worden ingediend door naaste familieleden. Op deze pagina staat het formulier, waarmee je opdracht kan geven om een account te verwijderen. Er moet tevens een officieel document worden meegestuurd, waaruit kan worden opgemaakt dat je daadwerkelijk een direct familielid bent.

Om een Facebook profiel van een overleden familielid te verwijderen of aan te passen moet je de volgende informatie via het betreffende formulier aan Facebook doorgeven;

 • Je eigen naam
 • Naam van overleden familielid
 • Emailadres van overleden persoon waarmee deze bij Facebook geregistreerd staat
 • URL van het Facebook-profiel. Bijvoorbeeld; facebook.com/voornaamachternaam62
 • Je relatie met de overledene
  - Gezinsleden (man, vrouw, ouder, kind, broer of zus)
  - Overige familie (grootouders, oom, tante, neef of nicht) 
  - Geen familie (vriend, collega, klasgenoot)
 • Gewenste oplossing
  - Herdenkingsstatus 
  - Facebookprofiel verwijderen 
  - Ik heb een speciaal verzoek 
  - Ik heb een vraag
 • Datum van overlijden
 • Bijlage toevoegen
  - Overlijdensakte
  - Geboorteakte van overledene 
  - Juridisch bewijs van bevoegdheid
 • Eventuele overige opmerkingen

Als het formulier is ingevuld krijg je een bericht van Facebook ter bevestiging en als vervolg een bericht over de procedure en voor meer informatie. Een medewerker van Facebook zal je verzoek om het account te stoppen of het profiel te veranderen oppakken en zover mogelijk regelen. Als er verdere informatie nodig is sturen ze een bericht per email of via Facebook zelf.

Facebook herdenkingsstatus

Het profiel van een overleden Facebook-gebruiker kan ook de speciale Herdenkingsstatus krijgen. Het profiel blijft op deze manier wel zichtbaar maar foto’s en berichten worden niet verwijderd en vrienden kunnen nog steeds een bericht sturen naar het account van de overledene.

Wanneer het account een “In Memoriam” of “Herdenkingsstatus” heeft kan niemand meer inloggen en kunnen er ook geen nieuwe vriendschappen meer worden aangegaan. Afhankelijk van de privacy instellingen kunnen bestaande vrienden herinneringen blijven posten op de tijdlijn. Vertrouwelijke informatie zoals contactgegevens en statusupdates worden van het profiel verwijderd vanwege de privacy instellingen.

Het belangrijkste is waarschijnlijk dat een Facebook-profiel met een herdenkingsstatus niet meer voorkomt in Vriendsuggesties (People You May Know) en andere suggesties.

Als je als nabestaande wil dat de Facebook pagina beschikbaar blijft voor de mensen binnen de vriendenkring, kan je de zogeheten ‘herdenkingsstatus’ aanvragen. Hiermee hebben nabestaanden de mogelijkheid om de overledene via het Facebook account te herdenken. Met behulp van dit formulier kan je aangeven dat een persoon overleden is. De melding van overlijden kan ook eventueel door andere personen dan directe familieleden worden gedaan.

Twitter account afmelden en verwijderen

Een familielid of ander bevoegd persoon kan een overleden Twitter-gebruiker afmelden zodat het account dan wordt gedeactiveerd. Hiervoor moet je via een Engels formulier de onderstaande informatie sturen naar Twitter;

 • De gebruikersnaam van de overleden twitteraar (bijvoorbeeld @gebruiker of twitter.com/gebruiker)
 • De voor- en achternaam van overleden persoon
 • Eventuele overige informatie (optioneel)
 • Jouw relatie met de overleden Twitter-gebruiker
 • Jouw volledige naam
 • Jouw emailadres

Na het invullen van het formulier ontvang je een email met verdere instructies. In een vervolgformulier met je extra documentatie aanleveren om het Twitter account te kunnen opzeggen. Je moet de onderstaande 2 documenten uploaden;

 • Kopie van de overlijdensakte
 • Kopie van jouw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc)

De overlijdensakte en je identiteitsbewijs kan je uploaden als het een bestandformaat van PNG,JPG, GIF, TIFF en/of PDF heeft en niet groter is dan 5 MB. Als het uploaden gelukt is zullen de aangeleverde documenten door een Twitter-medewerker worden beoordeeld. Op basis van de aangeleverde informatie zal Twitter het account opheffen en zorgen ze ervoor dat in het verleden geplaatste tweets worden verwijderd. Zo zijn deze openbare berichten niet meer zichtbaar voor anderen.
Twitter zal in een reactie aangeven of er nog meer gegevens nodig zijn, bijvoorbeeld om te verifiëren dat de betreffende gebruiker daadwerkelijk overleden is. Vervolgens zal Twitter het account daadwerkelijk stopzetten. Twitter kan en mag geen toegang geven aan derden om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

LinkedIn account verwijderen en opzeggen

Om een LinkedIn-account van bijvoorbeeld een overleden collega, medewerker, zakenrelatie of (oud) studiegenoot te verwijderen, moet je een formulier invullen. In dit online proces moet je informatie aanleveren aan LinkedIn, dit gebeurd allemaal via een digitaal formulier. LinkedIn heeft in dit proces onder andere de volgende informatie nodig;

 • Jouw eigen naam
 • Jouw eigen emailadres
 • De naam van de overledene
 • De url van het LinkedIn-profiel van de overledene
 • Jouw relatie met de overleden LinkedIn'er
 • Het emailadres van de overleden persoon
 • Datum van overlijden
 • Overige informatie en relevante bestanden uploaden

Als het formulier volledig is ingevuld zie je een bevestigingspagina en ontvang je van LinkedIn een email ter bevestiging van de ontvangen gegevens en het verzoek tot verwijdering. Na goedkeuring wordt het account afgesloten en het profiel verwijderd. Hierdoor komen alle gegevens te vervallen. Ook in dit geval ontvang je weer een email ter bevestiging van LinkedIn.

Google (Google+, Gmail en Youtube) verwijderen of aanpassen

Om gebruik te maken van de verschillende Google diensten moeten gebruikers ook een account aanmaken. Met 1 account kan ingelogd worden bij Google+, Youtube, Gmail en bijvoorbeeld Analytics. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een Gmail-gebruikersnaam; de e-mail dienst van Google.

Als je broer, zus, vader, moeder, zoon of dochter dood gaat wil je waarschijnlijk de accounts stopzetten. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je kunt het account sluiten, de eventuele tegoeden van het account overdragen, gegevens ophalen uit het account of gewoon een melding van overlijden bij Google doen.

Om een Google account van een overledene op te heffen, hanteert Google een zeer zorgvuldige procedure waarin je eerst een formulier moet invullen met onder andere;

 • De naam van de overledene
 • Het emailadres van de overleden persoon
 • Jouw eigen voor- en achternaam
 • Jouw eigen emailadres
 • Land
 • Sterfdatum
 • Jouw relatie met de overledene
 • Over welke Google producten gaat het? (Alle, Blogger, Google+, Anders)
 • Kopie van je eigen identiteitsbewijs (in het Engels vertaald)
 • Kopie van de overlijdensakte (in het Engels vertaald)
 • Overige relevante documenten (optioneel) (in het Engels vertaald)
 • Datum van overlijden
 • Overige informatie en relevante bestanden uploaden

Ter bevestiging stuurt Google een email. Wanneer Google deze gegevens in goede orde ontvangen heeft zal een medewerker het verzoek behandelen. De afmeldverzoeken die als eerste binnenkomen worden ook als eerste opgepakt. Vervolgens ontvang je bericht met de nieuwe instructies. In deze fase moet je een aantal juridische stappen ondernemen, zoals het aanvragen van een rechterlijk bevel bij een Amerikaanse rechtbank.

Omdat Google erg veel belang hecht aan de privacy van de gebruiker, geeft men op voorhand geen garantie dat een account ook daadwerkelijk wordt opgeheven. Google kan geen wachtwoorden geven waarmee iemand anders kan inloggen op het account van een gebruiker.

Inactive Account Manager en Inactiviteitsvoorkeuren

Sinds 2013 kan je inactiviteitsvoorkeuren opgeven voor een Google account. Je kan bijvoorbeeld instellen dat wanneer je 3 maanden niet inlogt je account wordt verwijdert. Deze periode heet een time-out periode. Als je na een waarschuwing per SMS of email nog steeds niet inlogt wordt de door jou opgegeven vertrouwenspersoon ingelicht. Je kan Google instructie geven om de data zoals emails, video en geschiedenis ook aan hen beschikbaar stellen voordat jouw account word verwijderd.